Foto: Andreas Jørgensen
2016Faste spalterFormann

To til ein tango

Min første moldefestival var i 1979. Den største opplevinga var då Miles Davis i 1984 landa ved midnatt, og Klassekampens oppslag etterpå var frå skapingssoga:

Les mer! →
2016Faste spalterFormann

Dagen

Kvar var du den 11. september 1973? Eg hugsar det ikkje, men kuppet i Chile vart bomba ut av minnet 11. september i 2001, og medskuldige i Chile-kuppet som Henry Kissinger lever enno.

Les mer! →
Foto: Ole B. Steinsvik
2016Faste spalterFormann

Antropocen

For nokre år sidan utvikla mennesket og naturen seg i symbiose, som ein del av ei naturleg hendlingsrekke.

Les mer! →
Faste spalterFormann

Retten til å ta liv

Kven bestemmer kven som styrer verda i dag? Spørsmålet eg hugsar frå ei revolusjonær fortid, dukkar oppstadig oftare.

Les mer! →
Faste spalterFormann

Vegen å gå

“Velt all din veg og vande, og all din hjarteverk”. Slik byrjar den nynorske omsetjinga til Anders Hovden av ein salme den tyske presten og salmediktaren Paul Gerhardt skreiv i 1653, til ein melodi av Hans Leo Hassler.

Les mer! →
2016Faste spalterFormann

Domino

Den første framsida av magasinet etter brexit var 28 blå dominobrikkker som står i ring. Ei av brikkene held på å falle.

Les mer! →
2015Faste spalterFormann

Kafka og Iran

“En eller annen må ha ført falskt vitnesbyrd mot Josef K, for en morgen ble han arrestert uten å ha gjort noe galt.”

Les mer! →
2015Faste spalterFormann

Sonja i jazzlag

Dette er soga om eit kongeleg bilete frå Molde i 1985 som alle trudde var borte, men som denne veka som ved eit under er funne att.

Les mer! →
2015Faste spalterFormann

Formann: Omar Sharif

Han var ein mann for store filmar, om det var Lawrence of Arabia saman med Peter O’Toole i 1962, eller med Julie Christie i den langdryge filmen Dr Zhiwago i 1965, regi David Lean, etter romanen til Boris Pasternak. At han også var ein mann for vakre kvinner, står ikkje å …

Les mer! →
2015Formann

Rusen musikk

  I Tarkosvskis film Stalker blir det snakka om kor underleg det er at musikk er den kunstarten som ligg sjela nærast. Det er det eg hugsar filmen for,  og då eg i eit intervju med Anita Skorgan spurde kva ho meinte, var svaret: ”Det er sant, fordi det ikkje …

Les mer! →