Tidligere festivalsjef Jan Ole Otnæs (t.h.) mottar æresbevisningen av jurymedlem Ragnar Hegberg. (Foto: Andreas Jørgensen)

Molderosen til Jan Ole Otnæs

Tidligere festivalsjef Jan Ole Otnæs er tildelt Molderosen 2015. Otnæs trådte tilbake som festivalsjef for to år siden, og flyttet til hovedstaden for å overta som daglig leder ved Nasjonal Jazzscene Victoria.

Bjørn Frisvold og Ragnar Hegdal fra juryen foresto utdelingen som fant sted i peisestua på Alexandra, og i begrunnelsen for årets tildeling heter det bl.a. at Jan Ole Otnæs har vært aktiv i Moldejazz på nær sagt de fleste nivåer i en årrekke, som frivillig, som funksjonær og arrangør, og altså også som festivalsjef.

Otnæs er den 63. i rekken av vinnere, som nå må belage seg på å sende julekort til turistkontoret i festivalbyen. Det er en forpliktelse alle rosevinnerne må forholde seg til. Årets tildeling er den 63. i rekken, og selv om årets festival er den 55., har det noen år vært utdelt mer enn  én rose, blant annet i 1990, da hele tre personer fikk æresbevisningen.

Jan Ole Otnæs holdt en kort og konsis takketale, og fortalte at han har vært på festivalen siden 1971, men at han holdt seg hjemme i fjor, da det fortsatt var “for nært”. – Men det er veldig hyggelig å være tilbake i Molde under årets festival – denne gang i en helt annen rolle.

Fireflate stiller seg i gratulantenes rekker.

Besøkt 105 ganger