Foto: Andreas Jørgensen
André Gjørven, veteran i Jazzlogen

Jazzlogen kaller

Er du mellom 14 og 20 år og spiller i korps eller går f.eks. på kulturskole har du nå en unik mulighet til å videreutvikle deg som musiker innen blås og slagverk. Jazzlogen trenger flere musikanter!

– På det meste tror jeg vi var nærmere 80 medlemmer i Jazzlogen, men det siste året har vi vært gjennom et generasjonsskifte, og nå trenger vi nye musikanter. André Gjørven avlegger som snarest redaksjonen i Fireflate et besøk og må snakke både på inn- og utpust fordi den daglige gateparaden kaller. Gateparaden er en viktig merkevare for festivalen, og har vært et fast innslag i gatebildet helt siden 1998. Han forteller entusiastisk om hva Jazzlogen har å tilby. André er selv tubaist, og årets festival er hans tjuende som utøver.

– Jazzlogen kan tilby unge blåsere og slagverkere en unik mulighet til å perfeksjonere seg på sine instrumenter. Ytre Suløen har det musikalske instruktøransvaret. Så langt har vi primært vært et tilbud til ungdom i Møre og Romsdal, men nå inviteres også ungdommer fra Sogn og Fjordane til å bli med. De to fylkene utgjør region Nordvest i Norges Musikkorps Forbund, og har allerede en del felles konserter og kurs. Nå vil også Jazzlogen bli en del av dette tilbudet i hele region Nordvest, forteller André til Fireflate.

– Etter noen år med dalende rekruttering, er korpsbevegelsen på vei opp igjen, og mange nye aspiranter finner nå veien til skolekorps og kulturskoler over hele landet. Det lover godt også for Jazzlogens framtid, som selvfølgelig primært har rekruttert fra omlandet rundt Molde, men som nå altså i prinsippet er åpen for alle.

– I tillegg til å ha et instrument, har Jazzlogen som krav at du må delta på i alt tre helgesamlinger, en i januar og en i april, i tillegg til helgen før jazzen åpner, da det øves intenst, forteller André.

Jazzlogen er administrativt underlagt Molde Janitsjar i et samarbeid med Moldejazz. For festivalen er dette hopehavet et ledd i det å trekke lokale musikkrefter inn i arbeidet med jazzfestivalen, og hvis du er interessert kan du kontakte Ragnhild Holsvik, tlf. 416 29 185, eller søke opp “Jazzlogen” på Facebook.

Besøkt 70 ganger