Gard Nilssen. Foto: Harald Opheim, 2019

Gard Nilssen — residerende artist

Som den oppmerksomme og opplyste leser vil vite er Gard Nilssen residerende artist ved årets Moldejazz. Denne stillingen er i år opprettet for tjuende gang.

Dette vil Fireflate markere med en serie artikler og intervjuer i løpet av den kommende uka. I disse artiklene vil vi se nærmere på deler av historien og snakke med noen av de som har satt sitt preg på denne institusjonen.

I programmet og all tilhørende omtale betegnes denne institusjonen som Artist in Residence. Dette er vel og bra så lenge vi har med «importerte» musikere å gjøre. Men som leseren vil se velger vi å omtale årets norske musiker som er innsatt og ansatt i denne stillingen på norsk, som residerende artist.

I andre sektorer – om enn vi ikke nødvendigvis liker å sammenlikne oss med dem – kalles slike residentskap for visiting (specialist), hvor du for parentesen kan sette inn det relevante spesialistbegrepet. Visting professor/scientist/scholar er vel noen av de mest kjente. Noen kaller det også (specialist) in residence. Men vi kaller det på godt norsk heller residerende (spesialist).

Vi kjenner jo ellers svært godt en norsk betegnelse som likner. Stillingsbetegnelsen residerende kapellan fra den norske kirken tør jo være meget velkjent. Nå er jo en kapellan en som har ansvar for et kapell, et kapell som ligger under en sognekirke. Men hvorfor heter det kapell? I et kapell synger man a cappella, gjør man ikke? Et kapell er et hus for sanglig musikk, eller …?

Så enkelt er det dessverre ikke. Et kapell har grunnleggende sett absolutt ingenting med musikk å gjøre. Selv om det i i mange hundre år, og helt opp til våre dager, har blitt musisert i kapellene. Musikken har her fått navn av kapellet, og ikke omvendt. Å synge a cappella betyr rett og slett å synge som man gjør – eller rettere sagt slik man gjorde – i kapellet! Men historien om hvor kapellet egentlig kommer fra, den får vi komme tilbake til en annen gang.

I disse artiklene og omtalene vil vi (prøve å) være konsekvent i språkbruken og snakke og skrive norsk. Den institusjonen vi snakker om vil derfor bli omtalt som residerende artist. En residerende kapellan tituleres jo som kjent som res. kap. Tilsvarende kan en residerende artist omtales som kortformen res.art. For presten er det snakk om en yrkestittel og stillingsbetegnelse. For den residerende artisten under Moldejazz kan det kanskje bedre ses som en kroningstittel? Kanskje burde res.art. Nilssen tiltales som Sire Gard Nilssen?

Uansett vil du til enhver tid denne uka kunne finne årets artikler, anmeldelser og intervjuer om og med de tjue residerende artistene under stikkordet (eller taggen for den som snakker nytale) «residenten». Trykk og du skal se!

[gs-fb-comments]

Besøkt 116 ganger