Molderosen går til teknisk avdeling. Foto: Kjetil Valstadsve
Teknisk avdeling hedres. Foto: Kjetil Valstadsve

Den trefoldige molderosen

I år har rosekomiteen gjort en særdeles viktig jobb. Tre av de virkelig ildsjeler blant de frivillige ble beæret med molderosen, i en dyp erkjennelse av hvor viktig de frivillige er for å drifte en så stor og kompleks festival som Moldejazz.

De tre prisvinnerne har utmerket seg med sin solide kompetanse, ubendige stå-på-vilje, pliktoppfyllenhet og formidable arbeidskapasitet. Scenemester på museet Øystein Wierli, stedsansvarlig på Plassen, Geir Mostad, og konsertavvikler samme sted, Berit Mæland, er alle velfortjente vinnere av årets rose.

The Molderosen 3. Foto: Kjetil Valstadsve

Rosekomiteens avgjørelse om å rette søkelyset mot de mange frivillige og den innsatsen de nedlegger under festivalens løp, kan ikke berømmes nok. Ikke slik å forstå at tidligere rosevinnere ikke har gjort seg fortjent til utmerkelsen, men spesielt hardtarbeidende på festivalens vegne har mange av dem neppe vært.

Derfor har rosekomiteen nå slått inn på en helt riktig linje, når de i år i så sterk grad betoner dugnadsarbeidernes betydning for at konserter og andre arrangementer skal forløpe så knirkefritt som mulig. De mange frivilliges dugnadsinnsats er like viktig og nødvendig som den ofte er usynlig. Det vanker sjelden ros, men heller mishagsytringer og daddel. De tre prisvinnerne har alle lang fartstid på festivalen, Berit og Geir har tilbudt sine hjelpende hender siden slutten av 80-tallet, og Øystein er så definitivt ingen novise i festivalsammenheng, han heller.

Berit Mæland holdt på vegne at de tre rosevinnerne en kort tale i forbindelse med overrekkelsen av prisen i Alexandras peisestue onsdag.

— Det er en grunn til at noen hører hjemme på en scene, mens andre trives best i døra. Vi hører så visst hjemme i døra, men “betalingen” er alle de fantastiske musikalske opplevelsene vi blir en del av. Det er virkelig stas å jobbe på Moldejazz, det er veldig vanskelig å slutte, sa Berit med et bredt smil.

Rosekomiteen består av Bibben Fagerström, Petter Pettersson, Ragnar Heggdal, Bjørn Friisvold, Hege Merethe Gagnat og Øyvind Aasgård.

Vi stiller oss i gratulantenes rekker.

Besøkt 472 ganger