2015Anmeldelser

Bad plus Joshua

Spenningen  var stor på forhånd; ville de levere? Ville det være «gode, gamle» Bad Plus pluss Joshua Redman, eller ville det være et integrert Bad Plus Joshua? Det ble definitivt det siste!

Les mer! →