2016Faste spalterFormann

Domino

Den første framsida av magasinet etter brexit var 28 blå dominobrikkker som står i ring. Ei av brikkene held på å falle.

Les mer! →