2017Anmeldelser

Magi i teatret

Rett og slett rein og skjær magi i teatret den timen to Steinway D-klaver sto mot hverandre.

Les mer! →