2015Anmeldelser

Emilie går si eiga rås

Utselt. Det skulle berre mangle. Har du ikkje høyrt namnet Emilie Nicolas (med stum s!), så bur du mest truleg under ein stein ein stad i Surnadal.

Les mer! →